Ekonomski univerzitet

(Wirtschaftsuniversität Wien – WU)

Економски универзитет у Бечу основан је давне 1898. године под именом Exportakademie. У периоду између 1919. и 1975. године, садашњи WU носио је назив Hochschule für Welthandel, што у преводу значи Висока школа за међународну трговину. У сећање на претходно име, нови кампус универзитета, WU Campus, који је дело чак шест светски познатих архитектонских канцеларија, од 4. октобра 2013. године налази се на адреси Welthandelsplatz 1.

WU Wien пружа могућност избора између 2 студијска програма основних студија, (Факултет пословног права i Факултет економских и друштвених наука), 15 мастер студијских програма – од којих су 6 на енглеском језику и 5 доктроскох (PhD).

У оквиру Факултета економских и друштвених наука (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) постоје 4 студијска програма основнх студија, од којих се максимално 2 могу завршити паралелно:

  • Политичка економија (Volkswirtschaft);
  • Међународна пословна економија (Internationale Betriebswirtschaft);
  • Пословна економија (Betriebswirtschaft);
  • Пословна информатика (Wirtschaftsinformatik).

Након одабира смера следи избор две ”специјализације” тако да WU делимично пружа могућност полагања предмета по сопственом избору.

Износ школарине за држављане Републике Србијеизноси 740 еура, док су држављани Европске уније ослобођени плаћања исте. Да би се стекло право на одабир смера, студенти првог семестра су у обавези да положе испите такозване уводне фазе СТЕОП, (Studieneingangs- und Orientierungsphase).

Факултет за пословно право (Wirtschaftsrecht) представља спону између економских и правних наука, тако да, поред заједничке прве фазе студија са студентима Факулетета економских и друштвених наука, студенти у другом делу студија превасходно полажу предмете са пословним освртом, али истовремено морајуу изабрати једну специјализацију из области пословне екномије (Betriebswirtschaft).


Више информација и студијским програмима на Економском универзитету можете пронаћи на овде.

Будући студентима Економског универзитета у Бечу, пуно среће!

Ваш ОССИ – Беч!