Знање немачког језика

 

Језик на коме се одржавају предавања на Техничком универзитету у Бечу је немачки. Стога је, да бисте били примљени као редован студент, потребно поседовати диплому о знању језика на нивоу C1, која испуњава критеријуме Заједничких европских референтних оквира (GERS).

А2 ниво – приликом подношења захтева.
Услед одређених законских измена, потребно је, приликом подношења захтева за примање на студије од летњег семестра 2019. године, поседовати доказ о знању немачког језика на нивоу А2 по критеријумима GERS-a.

Прихватају се следеће дипломе:
– ÖSD Zertifikat A2 (Österreichisches Sprachdiplom)
– Goethe Zertifikat A2 (Goethe Institut)
– TELC Deutsch A2
– Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – DSD I
– Диплома са испита нивоа A2/2 (Sprachzentrum der Universität Wien)

Диплома у тренутку подношења захтева не сме бити старија од две године (од датума полагања испита).

 

C1 ниво – за примање на редовне студије
Да бисте били примљени на било који студијски програм (основне или мастер студије) на немачком језику, потребно је поседовати диплому  знања језика на нивоу Ц1.

ПАЖЊА! Ово важи и за све који су се пријавили за неки студијски програм и добили потрвду да су примљени пре зимског семестра 2018. године, уз услов да накнадно положе испит знања немачког језика, али се до летњег семестра 2018. нису уписали на универзитет.

Следећа сведочанства/сертификати се приликом подношења захтева прихватају:
Ови докази немају рок важења:
– Уверење о положеном матурском испиту у земљи/региону немачког говорног подручја, тј. у аустријској или немачкој школи у иностранству
– Завршене студије на немачком језику у најкраћем трајању од три године у земљи/региону немачког говорног подручја
– Успешно положен испит знања немачког језика у току одређеног времена које претходи студијама на неком аустријском универзитету

Ови докази се прихватају ако нису старији од три године (од датума полагања испита):
– Аустријска језичка диплома – ÖSD Zertifikat C1
– Goethe Institut – Goethe Zertifikat C1
– TELC Deutsch „C1 Hochschule“
– Немачки језички испит за приступ страних студената високошколским установама – DSH2
– Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz DSD II – C1
– Тест Немачки као страни језик (Test DaF) – захтева се ниво TDN 4 у свим деловима
– Sprachzentrum der Universität Wien – курс и успешно положен испит на нивоу С1/2

 

Медијски сектор – ОССИ Беч
Александра Гагић

Извор слике/Photo source: The Irish Times