Организација Српских Студената у Иностранству – одсек Беч, објављује конкурс за позиције у различитим тимовима.

  • Конкурс за место у новинарском тиму;
  • Тиму за графички дизајн и обаду видео материјала;
  • Преводилачком тиму;
  • Тиму за спонзорство.

Након навршених шест (6) месеци рада у тимовима за сваки студент остварује право на сертификат о раду у организацији који се може користити као део резимеа.

Детаљније описе позиција можете пронаћи на следећим страницама:

Своје пријаве шаљите на адресу office@ossaw.at најкасније до 04.10.2020.