Организација Српских Студената у Иностранству, одсек Беч, објављује конкурс за четири (4) позиције

Новинара у Новинарском Тиму Медијског Сектора.

 

 

Опис места:

 • Текуће информисање чланства;
 • Медијска подршка спонзорима;
 •  Медијска подршка сарадницима и хуманитарном раду;
 •  Припрема ауторских текстова на релевантне теме студентског живота у Бечу;
 •  Одржавање ажурности медијских ресурса.

Профил кандидата:

 •  Висок ниво писмености при употреби српског језика;
 • Интересовање за новинарство или публицистичку делатност;
 • Одговоран однос према постављеним роковима;
 • Склоност ка тимском раду.

 

Обим посла: ~1.5 сати недељнo.

Након навршених шест (6) месеци рада у Новинарском Тиму сваки новинар остварује право на
сетификат о раду у организацији који се може користити као део резимеа.

Своје пријаве шаљите на адресу office@ossaw.at најкасније до 11.11.2019.

 

Организација Српских Студената у Иностранству, одсек Беч, објављује конкурс за две (2) позиције:

Сарадника у Тиму за Културу Сектора за Спољне Послове.

 

 

Опис места:

 • Припрема прегледа културних догађања за чланство;
 • Вођење евиденције о пријавама за културна догађања;
 • Техничка комуникација са партнерима организације у сфери културе.

Профил кандидата:

 • Интересовање за културне манифестације;
 • Одговоран однос према постављеним роковима;
 • Склоност ка тимском раду;
 • Срдачност у опхођењу са чланством.

Обим посла: ~2 сата недељно.

 

Након навршених шест (6) месеци рада у Тиму за Културу сваки сарадник остварује право на сетификат о раду у организацији који се може користити као део резимеа.

Своје пријаве шаљите на адресу office@ossaw.at најкасније до 11.11.2019.

 

Организација Српских Студената у Иностранству, одсек Беч, објављује конкурс за позицију:

Маркетолога у Тиму за Спонзорство Сектора за Спољне Послове.

 

 

Опис места:

 • Одржавање текућег контакта са спонзорима организације;
 • Ажурирање и допуњавање спискова потенцијалних спонзора и сарадника;
 • Монетизација маркетиншких ресурса организације;
 • Лобирање у корист организације.

Профил кандидата:

 • Пожељно студије маркетинга или психологије;
 • Висок ниво комуникационих способности;
 • Умешност у раду са спонзорима и сарадницима;
 • Склоност ка тимском раду.

Обим посла: ~2 сата недељно(Може варирати због динамичности позиције!).

 

Након навршених шест (6) месеци рада у Тиму за Спонзорство сваки маркетолог остварује право на сетификат о раду у организацији који се може користити као део резимеа.

Своје пријаве шаљите на адресу office@ossaw.at најкасније до 11.11.2019.

 

Организација Српских Студената у Иностранству, одсек Беч, објављује конкурс за позицију:

Преводиоцау Преводилачком Тиму Медијског Сектора.

 

 

Опис места:

 • Превођење релевантног садржаја новинарског тима;
 • Превођење постојећег садржаја на медијским ресурсима организације.

Профил кандидата:

 • Висок ниво писмености при употреби српског и немачког језика;
 • Пожељно студије једног од два горепоменута језика или транслатологије;
 • Одговоран однос према постављеним роковима;
 • Склоност ка тимском раду.

Обим посла: ~2 сата недељно.

Након навршених шест (6) месеци рада у Преводилачком Тиму сваки преводилац остварује право на сетификат о раду у организацији који се може користити као део резимеа.

Своје пријаве шаљите на адресу office@ossaw.at најкасније до 11.11.2019.

 

Организација Српских Студената у Иностранству објављује конкурс за позицију:

Организатора Фудбалске Секције у Спортском Тиму Сектора за Спољне Послове.

 

 

 

Опис места:

 • Организација Фудбалске Секције:
  • Техничка организација (нпр. простор, реквизити);
  • Финансијска организација (организација система рентабилности пројекта);
  • Мотивација чланства;
  • Логистичка подршка процесима пријава и додељивања термина.

Профил кандидата:

 • Изражене организаторске способности;
 • Одговоран однос према постављеним роковима;
 • Истрајност у реализацији пројекта.

Обим посла: ~2 сата недељно (Може варирати због динамичности позиције!).

Након успешне реализације пројекта организатор остварује право на сетификат о раду у организацији и сертификат о успешном спровођењу пројекта у својству главног организатора (Project Lead) који се може користити као део резимеа.

Своје пријаве шаљите на адресу office@ossaw.at најкасније до 11.11.2019.

 

Организација Српских Студената у Иностранству објављује конкурс за две (2) позиције:

Саветника у „info mail“ Тиму Медијског Сектора.

 

Опис места:

 • Одговарање на питања чланство у форми Е-Поште.

Профил кандидата:

 • Висок ниво писмености при употреби српског језика;
 • Знање немачког језика.

Обим посла: ~1 сат недељно.

Након навршених шест (6) месеци рада у „info mail“ Тиму сваки саветник остварује право на сетификат о раду у организацији који се може користити као део резимеа.

Своје пријаве шаљите на адресу office@ossaw.at најкасније до 11.11.2019.

 

 

Радујемо се вашим пријавама!

 

 

Осси – Беч