Опис:

Уколико се налазите при крају студија и још увек нисте сигурни где и како желите да градите каријеру, или још увек нисте у потпуности упознати са процедурама на аустријском тржишту рада, онда ће вам ова обука бити од велике користи. Унипорт (Uniport), служба за каријеру Универзитета у Бечу у сарадњи са Службом за запошљавање (AMS), нуди бесплатну обуку за студенте и апсолвенте који долазе из земаља трећег света, на чијем се списку налази и наша земља. 

Обука:

Обука је индивидуална, траје 50 минута и има за сврху да будућим дипломцима олакша почетак грађења каријере. Ова обука уводи студенте у процедуру уласка на аустријско тржиште рада и информише их о правним оквирима, који важе као предуслов за запослење. Тренери из Унипорта ће вам помоћи да развијете свој лични професионални циљ и добијете подршку за успешну самопрезентацију. Такође, научићете и како да професионално саставите потребна документа за пријаву за жељени посао.

Теме:

Обрађују се две велике теме: правне основе и каријерно саветовање.

У склопу правних основа добићете информације о неопходним дозволама и законима који морају да се узму у обзир (Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), Rot-Weiß-Rot Karte, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG)), док је сврха саветовања да вам помогне у професионалној оријентацији и у развоју стратегије при тражењу посла. Ова понуда важи искључиво за студенте и апсолвенте Универзитета у Бечу, који су држављани земаља трећег света (држављани чланица Европске уније немају права на ову обуку).

Пријава:

Пријава са врши на следећем  линку: , где можете прочитати и оригинални садржај.
Искористите прилику и информишите се из прве руке!

Ваш ОССИ – Беч

Фото извор Pixabay.