Danas, na Sretenje, 15.02.2015. Republika Srbija obeležava Dan državnosti. Ovaj datum je jedan od najvažnijih datuma u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije.

15. februar je dan kada je u Orašcu, 1804.godine, podignut Prvi srpski ustanak, borba za konačno oslobođenje od petovekovnog robovanja pod Turcima.

Istog datuma, u Kragujevcu 1835. godine, knez Miloš Obrenović proglasio je prvi Ustav Srbije, tzv. Sretenjski ustav, jedan od najmodrnijih, najdemokratskijih i najliberalnijih ustava svog vremena. Njime je u Srbiji ukinut feudalizam, a takođe je predstavljao i najistočniji blesak Francuske revolucije.

Ovaj dan se slavi od nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, ali se od 2001.godine, u Srbiji ponovo slavi kao nacionalni praznik i početak stvaranja moderne srpske države.

Vaš OSSI Beč