Familienbeihilfe за студенте

Породични додатак (Familienbeihilfe)

Држављани трећих земаља имају право на породични додатак (Familienbeihilfe) ако легално и трајно бораве на савезној територији. Законитост боравка мора се доказати одговарајућом боравишном дозволом.

За људе који у Аустрију долазе ради студија, постоје различите могућности у погледу права на породични додатак, у зависности од њихове животне ситуације. Ако, на пример, родитељи живе у држави чланици ЕУ, они и даље имају право на породични додатак предвиђен у тој држави чланици.

Уколико и родитељи и студенти имају пребивалиште у Аустрији и родитељи финансирају у већој мери студенте или ако студент и даље живи са родитељима, један родитељ има право на породични додатак.

Студенти из трећих земаља такође остварују ово право

Студенти из трећих земаља који имају главно пребивалиште у Аустрији имају право на ову врсту финансијске помоћи ако барем у одређеној мери сами себе финансијски издржавају. Тежиште студентских животних интереса мора бити пресељено у Аустрију.

Ретроактивна исплата

Породични додатак може се примати за минимално трајање студија плус два толерантна семестра, али највише до 24. рођендана. Међутим могуће је подношење захтева за ретроактивну исплату, а могуће је захтевати за последњих пет година.

Бесплатно правно саветовање у ÖH

Бесплатно правно саветовање око породичног додатка могуће је добити од Sozialreferat der Bundesvertretung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH).

За више информација о самом процесу и неопходној документацији можете пронаћи на следећим линковима:

Ваш ОССИ – Беч

Фото извор.