Poštovani članovi,

ovom prilikom vas pozivamo da učestvujete u radu Generalne skupštine Organizacije srpskih studenata u inostranstvu – Beč u skladu sa §10 Abs 1 Statuta Organizacije, koja će se održati “online” dana 07.08.2017. za koju predlažemo sledeći

DNEVNI RED:

1. Predstavljanje izveštaja o radu na osnovu §7 Abs 4 Statuta Organizacije
2. Predstavljanje finansijskog izveštaja potvrđenog od strane revizora na osnovu §7 Abs 4,5 Statuta Organizacije
3. Izbori za članove Upravnog Odbora (7 članova: predsednik, potpredsednik, sekretar, finansijski referent, poverenik za akademska pitanja, poverenik za spoljna pitanja i koordinator medijskog sektora) na osnovu §11 Abs 7 Statuta Organizacije
4. Izbori za revizore (2 revizorska mesta) na osnovu §16 Abs 1 Statuta Organizacije.

Sve svoje predloge za izmene i dopune dnevnog reda kao i kandidature za navedena mesta možete poslati na danilo.brajovic@ossaw.at najkasnije do, ali ne i uključujući, 04.08.2017.

NAPOMENA: Prema odredbama Statuta, pravo glasa (pravo da bira) ima svaki registrovani član Organizacije dok, pravo glasa i kandidature (pravo da bira i bude biran) ima svaki aktivni član Organizacije.

Materijal za sednicu, u skladu sa odredbama Statuta, biće vam dostavljen najkasnije 03.08.2017. godine.

 

Vaš OSSI Beč