Драги студенти,

16. јануара 2022. године ће се одржати референдум ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије. Сви пунолетни држављани Републике Србије који живе у иностранству, а имају пребивалиште у Републици Србији, као и држављани Р. Србије који на дан гласања туристички бораве у иностранству, имају право гласа.

Услов за излазак на бирачко место јесте поднет захтев најкасније до поноћи 25. децембра 2021. године, без обзира да ли је држављанин раније гласао у иностранству.

Држављани се моле да пре подношења захтева провере да ли су уписани у јединствени бирачки списак. То се може извршити на основу јединственог матичног броја (ЈМБГ) и регистарског броја личне карте преко јавне платформе МДУЛС (https://upit.birackispisak.gov.rs).

Уколико је лице уписано у Јединствени бирачки списак у Републици Србији, подноси се само Захтев за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству

Уколико лице није уписано у Јединствени бирачки списак у Републици Србији, подносе се два захтева: Захтев за упис у Јединствени бирачки списак у Републици Србији и Захтев за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству

Захтев мора бити читко попуњен, као и исправно унесени подаци.

Попуњен и потписан захтев, уз копију важећег личног документа Р. Србије (прве стране пасоша или обе стране личне карте), могу се доставити:

  • Лично у просторијама Конзуларног одељења Амбасаде Републике Србије у Бечу (сваког радног дана од 08:30 до 13:00 часова);
  • Електронским путем на мејл referendum.bec2022@mfa.rs;
  • Факсом 01/544 75 95;
  • Поштом на адресу Botschaft der Republik Serbien, Konsularabteilung, Gumpendorferstraße 83-85, A-1060 Wien

Више информација можете пронаћи на сајту Амбасаде Републике Србије у Републици Аустрији.

Ваш ОССИ Беч