Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas da su izbori za predsednika Republike Srbije raspisani za 02. april 2017. godine.

Građani Republike Srbije, koji se nalaze u inostranstvu i koji žele da glasaju, mogu to da učine ako se do 11. marta 2017. godine prijave za glasanje u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu, bez obzira da li se nalaze na prethodnim glasačkim spiskovima za glasanje u inostranstvu i da li su se ranije prijavljivali.

Da bi se pravo glasanja ostvarilo, građani najpre treba da provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak, što se može uraditi preko sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana na sledeću adresu.

Ukoliko je lice upisano u Jedinstven birački spisak u Republici Srbiji, onda je potrebno da se diplomatsko-konzularnom predstavništvu podnese samo zahtev za upis u spisak za glasanje u inostranstvu.

Ukoliko lice nije upisano u Jedinstven birački spisak u Republici Srbiji, onda se podnose dva zahteva:

zahtev za upis u Jedinstven birački spisak i

zahtev za upis u spisak za glasanje u inostranstvu.

Popunjene zahteve, kao i kopiju važećeg ličnog dokumenta R.Srbije (pasoša, lične karte ili vozačke dozvole sa upisanim JMBG) potrebno je dostaviti faksom (01/544 7595) ili elektronskim putem (konzularno.bec@mfa.rs) ili poštom ili doneti lično na adresu:

Botschaft der Republik Serbien

Konsularabteilung

Gumpendorferstr. 83-85

A-1060 Wien

Radno vreme: svakog dana od 09.00-22.00, a 11. marta do 24.00 časova.

Građani Republike Srbije, iskoristite svoje pravo, upišite se u birački spisak i pristupite glasanju!

Zahtev za upis u birački spisak podatka da će birač glasati u inostranstvu ovde.

Zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak u Srbiji ovde.

Medijski sektor – OSSI Beč,

Nenad Nikolić