Драги студенти,

доносимо вам преглед планираних промјена у области студентског права. Наиме, на основу информација Аустријске новинске агенције (APA), влада Аустрије планира измјену и допуну универзитетског закона (Universitätsgesetz).

Неке од најзначајнијих планираних измјена су:

1. Обавеза стицања 16 ЕЦТС- бодова у току академске године:

На основу тренутних планова о измјени и допуни универзитетског закона, студенти ће у будућности бити у обавези да у то току сваке академске године постигну најмање 16 ЕЦТС- бодова, у противном неће бити у могућности да наставе студије. Након постигнутих 100 ЕЦТС-бодова, студенти бивају ослобођени ове обавезе. Изузетак планиране регулативе представља прва година студија, у којој је довољно успјешно положити све испите СТЕОП- фазе. Треба напоменути да се планирана регулатива односи на студије, а не на студенте. То значи да ће студенти, који студирају на два или више факултета, бити у обавези да на сваком факултету остваре најмање 16 ЕЦТС- бодова у току једне академске године.

2. Олакшице при паузирању студија

До сада су студенти могли паузирати студије само уколико за то имају ваљан разлог (здравствени проблеми, трудноћа и сл.). Планираном измјеном универзитетског закона, студенти би требали бити у могућности да своје студије паузирају на два семестра без доказивања ваљаног разлога. За вријеме паузе студенти ће бити ослобођени обавезе доказивања ЕЦТС- бодова.

3. Укидање периода „хлађења“

На основу важеће правне регулативе студенти, који искористе максималан број покушаја полагања испита у оквиру СТЕОП- фазе, након два семестра имају могућност да поново започну исте студије. Планираном измјеном универзитетског закона студенти би требали бити ускраћени за ову могућност.

Напомена:

Треба напоменути да ће планиране измјене и допуне универзитетског закона превасходно бити дате експертској групи на разматрање, а након тога ће бити одлучено о ступању на снагу истих.

Ми ћемо као и увек, пратити развој ситуације и праворемено вас обавестити о променама. 

Останите здрави и сретни!

Ваш ОССИ – Беч

Фото извор:  jessica45, Pixabay.