Влада Аустрије представила је пакет мера којим жели да помогне грађанима у суочавању са све већим растом цена и рекордном инфлацијом. Од октобра 2022. године биће исплаћени бонуси који би служили као додатна помоћ грађанима, а све у једном циљу – у циљу борбе против инфлације.

Један од њих је такозвани клима-бонус који ће у 2022. години износити 250 евра за све пунолетне грађане, док ће наредне 2023. износ варирати између 100 и 200 евра (у зависности од стамбеног подручја). Једини услов јесте да главно пребивалиште у Аустрији буде дуже од 183 дана. Да би се новац добио, не мора се подносити захтев. За све оне који су унели број текућег рачуна преко FinanzOnline, новац се аутоматски преноси на рачун. Као алтернатива овоме, за све оне који немају налог, клима-бонус ће стићи путем поште, као ваучер. Биће послат путем RSa-писма и може се искористити у разним продавницама или заменити за готовину у банци.

Поред тога, примаоци клима-бонуса добиће и антиинфлациони бонус (Anti-Teuerungsbonus), такође и под називом – накнада трошкова живота (Teuerungsausgleich) oд 250 евра. Ова додатна исплата је додатак клима-бонусу, што би значило да ће свим грађанима укупно бити исплаћено по 500 евра.

Следећи бонус везан је за надокнаду трошкова за погођене групе (тзв. Teuerungsausgleich für betroffene Gruppen) где спадају и примаоци студентских стипендија (тзв. Studienbeihilfe) које такoђе важе и за нe-ЕУ студенте. Исплата ће сe вршити у септембру 2022. године и износиће 300 евра. За ову врсту помоћи потребно је поднети захтев преко FinanzОnline.

Битно је напоменути да ће сви становници града Беча имати права на ,,Бечки енергетски бонус’’ (,,Wiener Energiebonus 2022’’) који ће стићи директно на рачун и износиће 200 евра. Ово уводи град Беч како би ублажио растуће цене енергије. Право на потраживање имају сва лица регистрована у Бечу чији годишњи бруто приход у једночланом домаћинству не прелази 40.000 евра, док у вишечланим домаћинствима укупан годишњи приход не сме бити већи од 100.000 евра.

Више информација можете пронаћи на:

ОССИ Беч