Добар Curriculum Vitae, односно CV, је важан и неизбежан корак у процесу пријављивања за посао. Ваш CV ће вам помоћи да се издвојите од других кандидата и себе представите на најбољи начин. А шта то CV треба да садржи, погледајте у наставкутекста.

Не  постоји савршен рецепт који би вам помогао да напишете CV. Углавном формат  и садржај вашег CV-ја зависе од позиције за коју се пријављујете, каои од установе у којој се пријављујете запосао. Прецизније, компаније које негују озбиљан, префињени послован имиџ, захтеваће озбиљан, педантан, директаниелегантан CV, док, с друге стране, компаније које имају модеран или креативан имиџ, захтеваће креативан CV. На следећем линку можете пронаћи неке од најкреативнијих примера CV-ја који вам могу послужити као инспирација.

www.hongkiat.com/blog/creative-designer-resume-curriculum-vitae/

■ Садржај

Личне информације; ваш CV треба на самом почетку да садржи следеће информације: име и презиме, датум рођења, адресу, број телефона, емаил адресу,и вашу националност.

Радно искуство; наведите ваше радно искуство почевши од последњег радног места на ком сте радили или волонтирали. Битно је навести период у ком ста били запослени на неком радном месту, позицију на којој сте радили, задужења и одговорности које сте имали на том радном месту и назив компаније за коју сте радили. По потреби можете додати адресу и број телефона компаније. Треба да будете селективни и да наведете само оно радно искуство које је релевантно за позицију за коју се пријављујете.

Образовање: наведите образовање које сте стекли, почевши поново од последње дипломе коју поседујете. Уколико још увек студирате, наведите у ком сте семестру студија. Потребно је да јасно назначите у ком периоду и у којој установи сте стекли образовање. У случају да имате средњу или високу стручну спрему, није неопходно навести коју основну школу сте похађали, јер није релевантно.

Остале квалификације: у овом делу треба да наведете све остале дипломе и сертификате које поседујете, а који нису део вашег формалног образовање. Овде би нпр. требало да наведете језичке сертификате. У случају да немате формалан доказ о знању одређеног језика, довољно је да наведете на ком нивоу говорите одређени језик и да јасно ставите до знања да је у питању самопроцена.

Лични квалитети и интересовања: у ваш CV можете укључити и личне особине које поседујете и које вам могу бити од користи за позицију за коју се пријављујете. Додатно можете навести и ваша остала интересовања као нпр. да тренирате неки спорт и сл.

Референце: уколико имате препоруку коју ће те послати уз ваш CV, требало би да наведете које препоруке имате и од кога.

■ Форма

Као што сте на самом почетку имали прилике да видите, форме CV-ја су најразличитије и могу бити веома креативне, али оно што је заједничко свим примерима јесте прегледна организација текста, јасна организација информација у смисаоне целине, прегледан фонт и проред текста, и наравно ваша фотографија.

Најпознатији, а можда и најпрегледнији формат CV-ја је, тзв. европски формат. Карактеристика овог формата је јасна подела А4 стране на две половине, где се у левој половини налазе информације карактеристичне за сваки CV, а у десној ваши подаци. На линку (испод) можете преузети шаблоне за писање CV-ја на више језика, као нпр. енглеском, немачком, хрватском итд. Верзија на српском језику није доступна, али се хрватска верзија врло лако може прилагодити. Поред тога, овај шаблон долази са веома детаљним упутством за попуњавање истог. Можете користити управо овај шаблон за ваш CV, или га можете употребити само као основу, и прилагодити га себи и својим потребама.

www.europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Правилник за писање идеалног CV-ја не постоји, али оно што један CV чини готво па савршеним јесте да представи вас у најбољем светлу и да одговара имиџу и идејама које компанија у којој се пријављујете за посао. Некад није лоша идеја преузети ризик и написати креативан, упечатљив CV, који ће вашем будућем послодавцу запасти за око, али водите рачуна да не претерате.

Истражите, добро испланирајте и прионите на писање.

 

Пуно среће!

Медијски сектор – ОССИ Беч,
Јелена Стајић