Dobar Curriculum Vitae, odnosno CV, je važan i neizbežan korak u procesu prijavljivanja za posao. Vaš CV će vam pomoći da se izdvojite od drugih kandidata i sebe predstavite na najbolji način. A šta to CV treba da sadrži, pogledajte u nastavkuteksta.

Ne  postoji savršen recept koji bi vam pomogao da napišete CV. Uglavnom format I sadržaj vašeg CV-ja zavise od pozicije za koju se prijavljujete, kaoi od ustanove u kojoj se prijavljujete zaposao. Preciznije, kompanije koje neguju ozbiljan, prefinjeni poslovan imidž, zahtevaće ozbiljan, pedantan, direktanielegantan CV, dok, s druge strane, kompanije koje imaju moderan ili kreativan imidž, zahtevaće kreativan CV. Na sledećem linku možete pronaći neke od najkreativnijih primera CV-ja koji vam mogu poslužiti kao inspiracija.

www.hongkiat.com/blog/creative-designer-resume-curriculum-vitae/

■ Sadržaj

Lične informacije; vaš CV treba na samom početku da sadrži sledeće informacije: ime i prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona, email adresu,i vašu nacionalnost.

Radno iskustvo; navedite vaše radno iskustvo počevši od poslednjeg radnog mesta na kom ste radili ili volontirali. Bitno je navesti period u kom sta bili zaposleni na nekom radnom mestu, poziciju na kojoj ste radili, zaduženja i odgovornosti koje ste imali na tom radnom mestu i naziv kompanije za koju ste radili. Po potrebi možete dodati adresu i broj telefona kompanije. Treba da budete selektivni i da navedete samo ono radno iskustvo koje je relevantno za poziciju za koju se prijavljujete.

Obrazovanje: navedite obrazovanje koje ste stekli, počevši ponovo od poslednje diplome koju posedujete. Ukoliko još uvek studirate, navedite u kom ste semestru studija. Potrebno je da jasno naznačite u kom periodu i u kojoj ustanovi ste stekli obrazovanje. U slučaju da imate srednju ili visoku stručnu spremu, nije neophodno navesti koju osnovnu školu ste pohađali, jer nije relevantno.

Ostale kvalifikacije: u ovom delu treba da navedete sve ostale diplome i sertifikate koje posedujete, a koji nisu deo vašeg formalnog obrazovanje. Ovde bi npr. trebalo da navedete jezičke sertifikate. U slučaju da nemate formalan dokaz o znanju određenog jezika, dovoljno je da navedete na kom nivou govorite određeni jezik i da jasno stavite do znanja da je u pitanju samoprocena.

Lični kvaliteti i interesovanja: u vaš CV možete uključiti i lične osobine koje posedujete i koje vam mogu biti od koristi za poziciju za koju se prijavljujete. Dodatno možete navesti i vaša ostala interesovanja kao npr. da trenirate neki sport i sl.

Reference: ukoliko imate preporuku koju će te poslati uz vaš CV, trebalo bi da navedete koje preporuke imate i od koga.

■ Forma

Kao što ste na samom početku imali prilike da vidite, forme CV-ja su najrazličitije i mogu biti veoma kreativne, ali ono što je zajedničko svim primerima jeste pregledna organizacija teksta, jasna organizacija informacija u smisaone celine, pregledan font i prored teksta, i naravno vaša fotografija.

Najpoznatiji, a možda i najpregledniji format CV-ja je, tzv. evropski format. Karakteristika ovog formata je jasna podela A4 strane na dve polovine, gde se u levoj polovini nalaze informacije karakteristične za svaki CV, a u desnoj vaši podaci. Na linku (ispod) možete preuzeti šablone za pisanje CV-ja na više jezika, kao npr. engleskom, nemačkom, hrvatskom itd. Verzija na srpskom jeziku nije dostupna, ali se hrvatska verzija vrlo lako može prilagoditi. Pored toga, ovaj šablon dolazi sa veoma detaljnim uputstvom za popunjavanje istog. Možete koristiti upravo ovaj šablon za vaš CV, ili ga možete upotrebiti samo kao osnovu, i prilagoditi ga sebi i svojim potrebama.

www.europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Pravilnik za pisanje idealnog CV-ja ne postoji, ali ono što jedan CV čini gotvo pa savršenim jeste da predstavi vas u najboljem svetlu i da odgovara imidžu i idejama koje kompanija u kojoj se prijavljujete za posao. Nekad nije loša ideja preuzeti rizik i napisati kreativan, upečatljiv CV, koji će vašem budućem poslodavcu zapasti za oko, ali vodite računa da ne preterate.

Istražite, dobro isplanirajte i prionite na pisanje.
Puno sreće!

Novinarski tim – OSSI Beč,
Jelena Stajić