Dragi studenti,

Ukoliko niste znali da kao studenti imate mnogo popusta i prava da određene usluge ne plaćate, ove vesti će vam doneti osmeh na lice. 

  1. GIS

Svaki student u Beču, pa i ostali žitelji, su sigurno imali problem sa firmom GIS (Gebühren Info Service) gde su izbegavanjem otvaranja vrata radnicima ove firme pokušavali da smanje svoj mesečni trošak time što ne plaćaju taksu zbog korišćenja televizora i radio aparata.

Zakon koji je stupio na snagu 2015. godine saopštava da se internet priključak NE računa kao uređaj preko koga se mogu pratiti sadržaji sa televizora i radio aparata.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove možete se slanjem navedenih dokumenata osloboditi plaćanja takse za TV i radio, čak i ukoliko ih koristite.

Opšti uslovi:

  • Osoba mora biti punoletna;
  • Podnosilac zahteva morati imati kao glavno mesto boravka mesto za koje podnosi zahtev za oslobađanje;
  • Oslobađanje se mora odnositi samo na stan podnosioca zahteva;
  • Po jednom domaćinstvu se sme podneti samo jedan zahtev za oslobađanje;
  • Podnosilac zahteva mora imati glavno mesto stanovanja u Austriji.

Dokumenta potrebna pri predaji zahteva:

1) Formular o oslobađanju plaćanja GIS taksi.

2) Neto primanja domaćinstva:

Neto primanja domaćinstva se odnosi na neto primanja svih osoba koje žive u istom stanu. Ova suma ne sme preći sumu koja se odnosi na oslobađanje plaćanja GIS takse:

  • 1 osoba: 988,71 EUR;
  • 2 osobe: 1.482,41 EUR;
  • Za svaku sledeću osobu: 152,56 EUR.

Na osnovu vašeg ugovora o radu ili na osnovu obične pismene potvrde da vas roditelji izdržavaju (sa potpisom roditelja), možete dokazati visinu svojih primanja.

3) Ugovor o stanovanju (Mietvertrag) je takođe neophodno priložiti pri ovom zahtevu.

4) Potvrda o primanju studentske novčane pomoći (Studienbeihilfe) koja se naravno odnosi na studente zemalja Evropske unije. Za srpske, bosanske, makedonske i crnogorske studente je bitno dokazati da ih država na bilo koji način finansira ili oslobađa plaćanja, kao što je npr. potvrda o oslobađanju plaćanja lekove na recepte (Rezeptgebührenbefreiung). Proceduru dobijanja ove potvrde možete naći u sledećem tekstu.

5) Studentski papir (Studienblatt) i potvrdu o studijama (Studienbestätigung).

6) Ukoliko radite, potrebno je predati potvrdu o zaposlenosti (Beschäftigungsbewiligung).

7) Potvrda o prijavi boravka (Meldezettel).

Bitno je napomenuti da se predaju dokumenta O SVIM OSOBAMA koje žive u domaćinstvu za koje se podnosi zahtev za oslobađanje plaćanja GIS takse. Više informacija o potrebnim dokumentima se mogu naći na sledećoj stranici.

Sva gore navedena dokumenta možete poslati poštom na adresu: GIS, 1051 Wien, Postfach 1000 ili na kundenservice@gis.at.

Kompanija GIS takođe nudi mogućnost oslobađanja takse na ekološku struju (Ökostrompauschale). U formularu za oslobađanje od GIS taksi je bitno da odaberete odeljak za oslobađanje takse za ekološku struju, gde morate uneti broj vašeg strujomera (Zählpunktnummer), koji se sastoji od 33 cifara i počinje slovima AT, kao i da priložite poslednji račun za struju.

  1. Plaćanje lekova preko recepata

Ukoliko su studenti osigurani u WGKK osiguravajućoj kući, mogu predati zahtev za oslobađanje plaćanja lekova izdatih preko recepata (Rezeptgebührbefreiung). Uslov ove vrste oslobađanja je da mesečna neto primanja ne prelaze 882,78 EUR za osobe koje žive same, odnosno 1.323,58 EUR za bračne parove ili osobe koje žive u zajednici.

Pri podnošenju zahteva, potrebno je popuniti formular, doneti potvrdu o mesečnim neto prihodima, kao i tzv. E-card i pasoš. S obzirom da studenti dobijaju novčanu pomoć od roditelja, možete predati pismenu potvrdu roditelja o vašem mesečnom izdržavanju. Bitno je paziti, ukoliko radite, da visina plate zajedno sa potvrdom roditelja o mesečnoj novčanoj podršci ne prelazi gore navedene sume. Ukoliko radite, potrebno je predati i potvrdu o zaposlenosti (Beschäftigungsbewiligung). Sva potrebna dokumenta možete predati u bilo kojoj WGKK filijali. Formular za podnošenje zahteva možete naći u svim filijalama a takođe i na sledećoj stranici.

Više o ovoj temi možete naći na sledećoj stranici.

 

Sektor za medije – OSSI Beč,

Nenad Nikolić