Драги студенти,

Уколико нисте знали да као студенти имате много попуста и права да одређене услуге не плаћате, ове вести ће вам донети осмех на лице.

GIS
Сваки студент у Бечу, па и остали житељи, су сигурно имали проблем са фирмом GIS (Gebühren Info Service) где су избегавањем отварања врата радницима ове фирме покушавали да смање свој месечни трошак тиме што не плаћају таксу због коришћења телевизора и радио апарата.

Закон који је ступио на снагу 2015. године саопштава да се интернет прикључак НЕ рачуна као уређај преко кога се могу пратити садржаји са телевизора и радио апарата.

Уколико испуњавате наведене услове можете се слањем наведених докумената ослободити плаћања таксе за ТВ и радио, чак и уколико их користите.

Општи услови:

  • Особа мора бити пунолетна;
  • Подносилац захтева морати имати као главно место боравка место за које подноси захтев за ослобађање;
  • Ослобађање се мора односити само на стан подносиоца захтева;
  • По једном домаћинству се сме поднети само један захтев за ослобађање;
  • Подносилац захтева мора имати главно место становања у Аустрији.

Документа потребна при предаји захтева:

1) Формулар о ослобађању такси;

2) Нето примања домаћинства:

Нето примања домаћинства се односи на нето примања свих особа које живе у истом стану. Ова сума не сме прећи суму која се односи на ослобађање плаћања GIS таксе:

1 особа: 988,71 eвра;
2 особе: 1.482,41 eвра;
За сваку следећу особу: 152,56 евра.

На основу вашег уговора о раду или на основу обичне писмене потврде да вас родитељи издржавају (са потписом родитеља), можете доказати висину својих примања.

3) Уговор о становању (Mietvertrag) је такође неопходно приложити при овом захтеву.

4) Потврда о примању студентске новчане помоћи (Studienbeihilfe) која се наравно односи на студенте земаља Европске уније. За српске, босанске, македонске и црногорске студенте је битно доказати да их држава на било који начин финансира или ослобађа плаћања, као што је нпр. потврда о ослобађању плаћања лекове на рецепте (Rezeptgebührenbefreiung). Процедуру добијања ове потврде можете наћи у следећем тексту.

5) Студентски папир (Studienblatt) и потврду о студијама (Studienbestätigung).

6) Уколико радите, потребно је предати потврду о запослености (Beschäftigungsbewilligung).

7) Потврда о пријави боравка (Medlezettel).

Битно је напоменути да се предају документа О СВИМ ОСОБАМА које живе у домаћинству за које се подноси захтев за ослобађање плаћања GIS таксе. Више информација о потребним документима се могу наћи на следећој страници.

Сва горе наведена документа можете послати поштом на адресу: GIS, 1051 Wien, Postfach 1000 или на kundenservice@gis.at.

Компанија ГИС такође нуди могућност ослобађања таксе на еколошку струју (Ökostrompauschale). У формулару за ослобађање од GIS такси је битно да одаберете одељак за ослобађање таксе за еколошку струју, где морате унети број вашег струјомера (Zählpunktnumer), који се састоји од 33 цифара и почиње словима АТ, као и да приложите последњи рачун за струју.

Плаћање лекова преко рецепата

Уколико су студенти осигурани у WGKK осигуравајућој кући, могу предати захтев за ослобађање плаћања лекова издатих преко рецепата (Rezeptgebührenbefreiung). Услов ове врсте ослобађања је да месечна нето примања не прелазе 882,78 евра за особе које живе саме, односно 1.323,58 евра за брачне парове или особе које живе у заједници.

При подношењу захтева, потребно је попунити формулар, донети потврду о месечним нето приходима, као и тзв. Е-card и пасош. С обзиром да студенти добијају новчану помоћ од родитеља, можете предати писмену потврду родитеља о вашем месечном издржавању. Битно је пазити, уколико радите, да висина плате заједно са потврдом родитеља о месечној новчаној подршци не прелази горе наведене суме. Уколико радите, потребно је предати и потврду о запослености (Beschäftigungsbewilligung). Сва потребна документа можете предати у било којој WGKK филијали. Формулар за подношење захтева можете наћи у свим филијалама а такође и на следећој страници.

Више о овој теми можете наћи на следећој страници.

 

Медијски сектор – ОССИ Беч,

Ненад Николић