Организација Српских Студената у Иностранству објављује конкурс за позиције:

Сарадника

 у Тиму за Културу Сектора за Спољне Послове.

Обим посла: ~2 сата недељно.

Опис места:

  • Припрема прегледа културних догађања за чланство;
  • Вођење евиденције о пријавама за културна догађања;
  • Техничка комуникација са партнерима организације у сфери културе.

Профил кандидата:

  • Интересовање за културне манифестације;
  • Одговоран однос према постављеним роковима
  • Склоност ка тимском раду;
  • Срдачност у опхођењу са чланством.

Након навршених шест (6) месеци рада у Тиму за Културу сваки сарадник остварује право на сетификат о раду у организацији који се може користити као део резимеа.

Своје пријаве шаљите на адресу office@ossaw.at најкасније до 11.04.2021.

Детаљнији опис позиције можете пронаћи овде: