Организација српских студената у иностранству – Беч објављује конкурс за позицију:

Сарадника спонзорског тима 

Волонтирање на месту сарадника у сектору за спонзорство обухвата лобирарање у корист организације код потенцијалних пословних партнера организације, те рад на одржавању текућег контакта са спонзорима организације, ажурирању и допуњавању спискова потенцијалних спонзора и сарадника организације, те монетизацији маркетиншких ресурса организације.

Обим посла:

  • 1 сат недељно.

Кога тражимо:

  • Мотивисане студенте са високим нивоом комуникационих способности и умешности у раду са спонзорима и пословним сарадницима. Од волонтера се очекује професионалан однос према раду.

Шта ми нудимо:

  • Потврду о раду у организацији;
  • Бесплатно стручно усавршавање (Предавања и радионице искусних преводиоца) уз издавање одговарајућих сертификата;
  • Одличан почетак будуће каријере;
  • Угодну радну атмосферу;
  • Нова познанства.

Пријаве уз кратку радну биографију и мотивационо писмо слати на  office@ossaw.at најкасније до 02.05.2020. 

Опис позције можете пронаћи и овде: