Корегистрација – Како полагати испит на другом универзитету?

Bildergebnis für student

Вероватно вам је већ познато да је у оквиру већине бечелор и мастер студијских програма предвиђено остваривање одређеног броја ЕЦТС бодова полагањем изборних предмета и вештина (Soft skills). Осим тога, постоје одређени бечелор и мастер студијски програми код којих се, осим предвиђеног минимума, већи обим наставе базира на слободном избору садржаја од стране студената.

Оно што мањи број студената зна и користи је њихово право да изборне предмете полажу на било ком универзитету. Дакле, када је реч о изборним предметима, на основу важећих аустријских прописа, како и сам назив говори, студент има веома широку слободу избора. Није неопходно да се ограничавате на понуђену листу изборних предмета на сопственом универзитету. Корисницима овог права нуди се већа могућност избора, као и прилика да стекну одређена знања из области које су сличне, или пак потпуно различите од њиховог матичног студијског програма. Као изборни предмет можете полагати и предмет који је класификован као обавезан на неком другом студијском програму. Такође, право корегистрације може помоћи појединцима да положе неки од обавезних испита, у случају када је испит истог или довољно сличног садржаја понуђен на још неком студијском програму, неког другог универзитета.

Уколико је испит који желите да полажете саставни део неког од студијских програма универзитета који већ похађате, процедура је потпуно једноставна и без било каквих административних потешкоћа. Најчешће је потребно само да посредством интерних универзитетских комуникацијских мрежа, које већ користите за сопствене студије, пријавите испит на другом факултету.

Да бисте као изборни предмет похађали и полагали неки од оних који су понуђени на студијским програмима других универзитета, потребно је да спроведете веома једноставан процес корегистрације. Дакле, студирате на пример на Универзитету у Бечу, а желите да положите пар изборних предмета на Економском универзитету (WU). Све што треба да урадите је да након контактирања надлежне студентске службе, попуните уобичајену онлајн апликацију за универзитет на којем се желите корегистровати те доставите актуелни Studienblatt и Studienbestätigung. Тиме стичете право похађања наставе те, након испуњених предиспитних обавеза (уколико у датом случају постоје), имате право полагања испита на предметном универзитету. Важно је још напоменути да је поступак потпуно бесплатан, уз претпоставку да сте адекватно уписани (пријављени на актуелни семестар) на матичном студијском програму. Поновна корегистрација у току неког наредног семестра, на универзитету на којем сте претодно већ били корегистровани, још је једноставнија, јер није неопходно поновно попуњавање „онлине“ апликације. После успешног полагања испита на другом универзитету, матичној високошколској установи потребно је доставити предвиђену документацију, како би предметни испит био адекватно заведен у вашој документацији.

Користите сва расположива права и могућности како би проширили своје видике и стекли најважнији капитал – знање.

Уколико се одлучите за процес корегистрације, желимо вам много среће!

 

Ваш ОССИ Беч