Шта је то мотивационо писмо? Где почети? Шта написати? Шта не написати? Ако сте и када неко од ових питања поставили себи, наставите да читате овај текст и наћићете савете и идеје у вези са овим питањима.

Мотивационо писмо (Motivational Letter, Cover Letter, Personal Statement, Personal Letter) је пропратни документ који се обично, уз биографију, шаље при пријави за посао, факултет или стипендију и као такво, оно је веома важан корак у процес у пријављивања. Оно вам омогућава да представите себе у најбољем светлу, да оставите лични печат и да се издвојите од других. Квалитетно мотивационо писмо увећава шансе за успех и добијање посла, праксе или увећава шансе да будете примљени на студијски програм за који се пријављујете.

 

Форма

Као што је јасно из самог назива овог жанра, мотивационо писмо је у форми писма. Прецизније, мотивационо писмо треба да има јасан уводни поздрав, као на пример:

Поштовани, (у случају да не знате коме пишете) Поштовани господине/госпођо Презиме, (у случају када знате коме се обраћате)
Писмо би требало да се завршава са: С поштовањем, ИмеПрезиме У заглављу писма, у десном горњем углу би требало да упишете своје име и презиме, адресу, e-mail адресу и број телефона.
У супротном углу обично треба да стоје информације послодавца или установе у којој се пријављујете за позицију. Поред овога, треба обратити пажњу да фонт писма буде прегледан, да проред текста буде лак за читање и да су параграфи јасно и лепо организовани.
У овом случају, презентација је све.

Стил

Стил мотивационог писма би требало да буде формалан, али ипак треба бити умерен, не треба претеривати у формалности. Пише се у првом лицу једнине, за разлику од биографије која се пише у трећем лицу једнине. Битно је напоменути да, имајући у виду да писмо служи да вас представи у најбољем светлу, треба да обратите посебну пажњу на граматику, интерпункцију и правила правописа.

 

Садржај

Пре саме пријаве најбоље би било проучити фирму у којој се пријављујете за посао, универзитет на ком желите да студирате или институцију од које желите да добијете стипендију. Требало би да имате идеју о визији институције, њихом циљевима и сл. Потом је јако битно изучити сам оглас. Оглас траба да вам обезбеди смернице и да вам служи као водич при писању мотивационг писма. У огласу су јасно изражени потребни квалитети и квалификације кандидата, стога је битно да у вашем писму јасно ставите до знања да ви поседујете управо те квалитете и квалификације.

Уводни параграф мотивационог писма би требало да садржи уопштене информације као нпр. разлог због ког пишете, начин на који сте сазнали за позицију, и на крају треба нагласити за коју позицију се пријављујете. Овде би требало показати мотивацију, и заинтересованост.

У другом параграфу би требало да детаљније опишете ток ваше едукације, стечена искуства, и вештине које поседујете. Битно је да у овом делу укључите само она искуства, вештине и знање који су релеванти за позицију за коју се пријављујете. Сва остала искуства, вештине и сл. треба да се налази у вашој биографији, али није од великог значаја да буде укључено у мотивационо писмо ако није у вези са позицијом за коју аплицирате. Такође је битно повезати сва искуства са позицијом за коју аплицирате, тј. треба јасно објаснити како вам стечено знање или вештина коју поседујете  може бити од користи на том будућем радном месту и како ваше искуство мозе унапредити рад те институције. Овде је важно показати мотивисаност, посвећеност и интересовање. Главни циљ треба да вам буде да истакнете себе и своје квалитете, али треба бити умерен.

Трећи параграф би требало да искористите да убедите послодавца да сте права и незаменљива особа за посао и да покажете како можете да помогнете компанији да побољша своје пословање. У случају пријаве за факултет или стипендију треба да показете засто бас вама треба да се додели место или средства, и како стечена знања планирате да искористите нпр. искористити знање за унапређење своје заједнице. Битно је ставити до знања да имате циљ и идеје, и да сте посвећени.

У завршном параграфу треба да се захвалите за одвојено време и да ставите до знања да ли, и када сте доступни за интервју.Мотивационо писмо је прилика сваког кандидата да се истакне из мора других апликаната, као и прилика да се покаже мотивисаност и сврха. Чињеница је да нема савршеног модела за писање мотивационог писма, оно што је најближе идеалном мотивационом писму јесте одговорити на све захтеве послодавца.

Истражите, добро се припремите, одвојите време за писање и на сигурном сте путу да добијете посао из  снова, упишете студијски програм или добијете стипендију коју желите!

 

Медијски сектор ОССИ – Беч

Јелена Стајић