Почевши од идућег (зимског 2022. године) семестра, на Техничком универзитету ће се примјењивати нова правила која се тичу уписа нових студената, који су се до сада школовали ван њемачког говорног простора, на основне и мастер студије.

Једна од најважнијих промјена су нови рокови за предају докумената. Наиме, кандидати са страном средњошколском дипломом (дипломом основних студија у случају уписа на мастер студије) од сада су, према наводима Универзитета, дужни предати комплетну докуменатацију до 15. јула за упис у наредни зимски семестар, односно до 15. јануара за љетни семестар. Ово представља формализацију досадашње праксе гдје је Универзитет препоручивао доставу докумената до ових рокова иако је било могуће допунити документацију и касније. У случају прекорачења овог рока, упис у предстојећи семестар више није могућ, већ се пријава разматра за наредни семестар.

Ипак, највећа измјена тиче се стицања права на упис на основне студије са страном средњошколском дипломом. Досадашња обавеза уписа на еквивалентан студијски смјер у матичној држави се укида, те се прелази на систем индивидуалне процјене досадашњег школовања. Према новим правилима, кандидати достављају потврде о досадашњем школовању које би им омогућиле упис у матичној држави (у случају Србије и БиХ: диплому и свједочанства четворогодишње средње школе). Уколико материјал обрађен у досадашњем школовању задовољава критеријуме, кандидату се признаје право на студирање. Овај случај покрива и кандидате са међународном (IB) дипломом. У супротном се од кандидата тражи полагање једног или више додатних испита прије почетка студија. У зависности од досадашњег образовања и жељеног смјера студија, ово могу бити математика, хемија и/или физика. Битно је напоменути да ништа од наведеног не замјењује обавезу полагања пријемног испита, која важи за исте факултете као и до сада (Информатика и пословна информатика, Архитектура и просторно планирање). Захтјеви везани за познавање њемачког језика такође остају непромијењени.

Иако ове новине површински изгледају као велико поједностављење процедуре уписа за стране бруцоше, остаје нам да видимо како ће ТУ тумачити нова правила у пракси, те да ли ће нашим матурантима бити омогућен упис без полагања додатних испита.

Све претходно поменуте информације се могу пронаћи на сајту универзитета: https://www.tuwien.at/en/studies/admission/the-conditions-for-international-students/bachelors-programme

ОССИ Беч