Dragi studenti,

Obaveštavamo vas da će u narednom periodu doći do izvesnih promena vaših prava i obaveza kada je reč o boravku i radu u Austriji. Naime, Ministarstvo socijalnih pitanja Austrije (Sozialministerium) dalo je na razmatranje nacrt zakona koji predviđa promene u izdavanju radne dozvole (Rot-Weiß-Rot Karte), kao i promene u zapošljavanju stranih studenata u Austriji, a koje će u januaru biti usvojene, dok bi od 01. aprila zakon trebao da stupi na snagu.

Promene su sledeće:

  • Produžetak trajanja boravišne i radne dozvole, takozvane crveno-belo-crvene karte (Rot-Weiß-Rot Karte) sa dosadašnjih 12 na 24 meseca, kako bi se lakše kontrolisala primanja i radni uslovi zaposlenih lica tokom prve faze migracije;
  • Poboljšanje sistema bodovanja prilikom izdavanja radne dozvole, odnosno crveno-belo-crvene karte (Rot-Weiß-Rot Karte): pooštreni će biti kriterijumi znanja jezika (Sprachkompetenz) i stečenog radnog iskustva (Berufserfahrung), kako bi se i starijoj kvalifikovanoj radnoj snazi omogućio pristup tržištu rada i dobijanje pomenute dozvole;
  • Uvršćivanje osnovnih i doktorskih studija u sistem za izdavanje radne dozvole. Studenti sa završenim osnovnim i doktorskim, odnosno PhD studijama će imati pravo da apliciraju za Rot-Weiß-Rot Karte, što do sada nije bio slučaj;
  • Produžetak prava na boravak u Austriji po završetku studija u cilju pronalaženja radnog mesta sa 6 na 12 meseci. Ova promena bi trebalo da omogući lakše i efikasnije zapošljavanje apsolvenata;
  • Standardizovanje dozvoljenog radnog vremena za strane studente, osnovnih, master i doktorskih studija na 20h nedeljno. Do sada su studenti osnovnih studija mogli da rade 10h nedeljno;

Informacije navedene u tekstu dobijene su od Ministarstva za socijalna pitanja.

Nadamo se da će vam ove promene olakšati i poboljšati život i rad u Austriji!

 

                          Medijski sektor OSSI – Beč

Filip Kostić