Promena zakona o radu stranih državljana u Austriji takođe se odnosi i na strane studente. Za studente iz trećih zemalja, kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina i Turska, predviđene su sledeće promene:

  • Studenti osnovnih studija (Bachelor) će moći raditi 20 sati umesto 10 sati nedeljno;
  • Nakon završetka studija, studenti će imati pravo godinu dana da pronađu posao u struci umesto pređašnjih 6 meseci. Ova promena treba da omogući lakše i efikasnije zapošljavanje apsolvenata;
  • Radna viza (Rot-Weiß-Rot-Karte) će po novom zakonu važiti 2 godine umesto pređašnjih godinu dana, nakon čega će se moći dobiti radna viza sa neograničenim pristupom radnom tržištu (Rot-Weiß-Rot-Karte plus) pod uslovom da ste bili u radnom odnosu 21 mesec od 24 meseci.
  • Nakon završenih osnovnih ili doktorskih studija, studenti stiču pravo na dobijanje radne vize (Rot-Weiß-Rot-Karte), dok je stari zakon obuhvatao samo master studente i studente diplomskih studija (Diplomstudium).

NAPOMENA: Ukoliko ste zahtev za radnu dozvolu predali pre stupanja novog zakona na snagu, nakon godinu dana se produžavanje vrši prema starom zakonu.

 

Navedene promene zakona u radu će stupiti na snagu od 1. oktobra  2017.

 

Medijski sektor – OSSI Beč,

Nenad Nikolić