OSCI Beč OSSI Beč kao dve nevladine organizacije studenata u inostranstvu, ugovorili su saradnju od oktobra 2013. godine.

Značj ove tek započte saradnje istakla je Marija Gvozdenović, predstavnica OSCI-ja Beč ,,Saradnja sa OSSI-jem Beče odliča prilika za umrežavanje, sticanje novih kontakata i mogućnost razmjene ideja i iskustava, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.

Kao dvije organizacije, čji broj aktivnih čanova raste iz dana u dan, zajedno mozemo raditi na projektima, koji su od zajedničog interesa i koji će biti od velikog značja za sve naše studente, pogotovo one koji borave i studiraju u Beč.’’ – izjavila je Gvozdenovićeva.

Da je ova saradnja važna naglasila je i Aleksandra-Ana Panić, predsednica OSSI-ja Beč ,,Širenje kontakata i stvaranje novih prijateljstava kroz druženje su jedne od veoma bitnih komponenti naše studentske organizacije, stoga saradnja sa našim najomiljenijim susedima je pun pogodak, jer zajedno smo pametniji i jač!’’ – istakla je Panićeva.

Kako je objasnio Filip Teri, sekretar OSSI-ja Beč OSCI Beče zasad kao jedini projekat imao umreživanje u bazu podataka studenata Crne Gore, koji su u inostranstvu. Sarađuju aktivno sa ambasadom, kroz volontiranje njihovih studenata u ambasadi. Sekretar OSSI-ja Beče naveo koji su koraci preduzeti na samom počtku saradnje. ,,Za počtak, ponudili smo im beneficije, koje mi koristimo pri odlasku u ,,Theater Akzent”, da preko nas, kao naši gosti i partneri, mogu posećivati sa nama zajedno buduće izvedbe. Takođe, planiramo da zajedno odemo na bal, koji organizuje ÖSG. Nadamo se da je ovo počtak jedne duge i uspešne saradnje s obzirom da smo u istom položaju, sa istim ciljevima i ambicijama.’’ – izjavio je Teri.

*NVO Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu  (OSCI, eng. OMSA) je osnovana u decembru 2011. godine na inicijativu pet perspektivnih mladih ljudi, koji redovne prate studije  ili su pratili u inostranstvu.

Ideja o osnivanju NVO je došla prirodno, kao potreba nakon osnivanja Fejzbuk stranice, koja je okupila iznenađujuće veliki broj crnogorskih studenata u inostranstvu. Ovu stranicu, koja danas broji preko 1000 čanova, mozete naći na FB-u pod nazivom ,,Montenegrins Studying Abroad’’.

Novinarski tim-OSSI Beč,

Sandra Radovanović