Dragi studenti,

U saradnji sa oganizacijom „Centar za afirmaciju slobodne misli“ (CEZASM), OSSI vas poziva da učestvujete na trećem međunarodnom interdisciplinarnom studentskom skupu „Karlovački dani slobodne misli“, koji će biti održan od 2. do 4. juna u Sremskim Karlovcima.

CEZASM poziva zainteresovane studente i studentkinje svih nivoa studija da iz ugla različitih naučnih sfera (filozofija, sociologija, psihologija, lingvistika, nauka o književnosti, političke nauke, studije umetnosti, antropologija, medijske studije, metodika nastave itd.) predstave svoje naučno-istraživačke radove na temu Jezik i (pseudo)osobenost.

Pojedinačni doprinosi skupu obuhvataju sledeći spektar podtema: 1. Jezik uopšte versus jezik u upotrebi, 2. Kontekstualnost jezika, 3. Kulturološka dimenzija jezika, 4. Jezička slika sveta, 5. Metaforička struktura jezika, 6. Reč kao znak, simbol i/ili slika, 7. Jezik i mišljenje, 8. Jezik i delovanje, 9. (Ne)moć javne reči, 10. Odgovornost za (ne)rečeno, 11. Ekstralingvistički aspekti jezika, 12. Telo kao ekstralingvistički vid komuniciranja, 13. Jezik i subjektivnost, 14.  Uloga jezika u afirmaciji osobenosti, 15. Jezik i (ne)autentična ličnost, 16. Zloupotrebe jezika u cilju potiskivanja osobenog, 17. Jezik umetnika/ce i formiranje osobenosti, 18. (Pseudo)osobenost u eri masovne proizvodnje i potrošnje. 19. Masovnost/opštost versus individualnost/osobenost itd.

Važno je napomenuti da će svi radovi koji budu predstavljeni na ovom skupu, biti objavljivani u e-zborniku „Jezik i (pseudo) osobenost“ do kraja 2017. godine.

Radi učešća na studentskoj konferenciji koja predstavlja okosnicu Karlovačkih dana slobodne misli naplaćivaće se kotizacija: a) 35 evra u dinarskoj protivvrednosti za jednodnevno učešće (materijal za rad, program skupa, potvrda o učešću, ručak, užine i osveženja) i b) 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za trodnevno učešće (tri noćenja na bazi punog pansiona, materijal za rad, potvrda o učešću, program skupa, užine i osveženja).

Prijava treba da sadrži: 1. ime i prezime, 2. univerzitet, fakultet, odsek i nivo studija, 3. naslov rada, 4. sažetak rada (max 250 reči), 5. ključne reči (max 10), 6. naslov rada na stranom jeziku, 7. sažetak rada na stranom jeziku (max 250 reči), 8. ključne reči na stranom jeziku (max 10), 9. adresa, 10. e-mail, 11. kontakt telefon i 12. izabrana kotizacija.

Rok za prijavu i dostavljanje radova je 12.02.2017. godine.

Prijave i radove slati na e-mail adresu: afirmacijamisli@gmail.com.

Svako prijavljeni učesnik dobiće povratnu informaciju o uspešnoj prijavi, najkasnije 20.02.2017. godine. Prijave i radove slati na e-mail adresu: afirmacijamisli@gmail.com.

Više informacija i ovoj manifestaciji kao i prijavni formular možete pronaći na sajtu CEZASM-a, http://cezasm.wixsite.com/cezasm/cezasm-poziv-za-iii-kdsm.

 

Medijski sektor OSSI-Beč
Filip Kostić