Институт за публицистику и комуникологију (Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften) представља један од смерова социолошког факултета (Fakultät für Sozialwissenschaften). Предмет публицистике и комуникологије се искључво своди на социолошко-теоријску и филозофску сферу проучавања и анализирања друштвених тема и процеса комуницирања, нарочито глобалних медија. Овај смер у своје истраживачко поље, сем језика, укључује економске и друштвене науке попут политикологије, економије, права, психологије и историје.

 Институт за публицистику и комуникологију покрива образовање из следећих области:

 1. Журналистика (Journalismus);
 2. Односи са јавношћу  (Öffentlichkeitsarbeit);
 3. Оглашавање  (Werbung);
 4. Испитивање тржишта и анкетирање јавног мњења (Markt-und Meinungsforschung);
 5. Комуникологија (Medien- und Kommunikationsforschung).

Да би се пријавили на овај институт као држављани и матуранти Србије поред формалиних критеријума као што су копија и оригинал сведочанства (матура), пасоша и  сертификата о знању немачког језика на Б2 нивоу потребно је да положите недавно уведен пријемни испит (скрипту за припрему можете наћи у Фацултас схоп-у у НИГ-у) и да првенствено поседујете огромно интересовање за овај смер!

Након успешно положеног пријемног испита следи улазна фаза, тзв. СТЕОП (Studieneingangs- und Orientierungsphase), за коју је битно да положите прва три писмена испита (на која имате право да изадјете по два пута)  и вежбе тзв. А модула, да не би изгубили цео семестар. Сва три  уводна испита се полажу у једном дану,  један наког другог, а модул сачињавају следећи испити:

МОДУЛ А

 • Увод у комуниколошке процесе и размишљања: предавање + вежба (Einführung in das kommunikationswissenschaftliche Denken: VO + UE);
 • Увод у комуниколошке процесе рада: предавање + вежба (Einführung in das kommunikationswissenschaftliche Arbeiten: VO + UE);
 • Увод у комуниколошке процесе истраживања: предавање + вежба (Einführung in die kommunikationswissenschaftliche Forschung: VO + UE).

 

Након комплетно положених испита и вежби из модула А, следи модул Б који је такође део  СТЕОП-а, који је услов за даља предавања и вежбе. Модул Б сачињавају два испита (уз сваки следи по једна вежба) и један писмени просеминарски научни рад (у обиму до 30 стр.).  Комплетно положен Модул Б је услов за даља предавања. Уколико не успете да у једном року дате све услове из модула Б, имате право, уколико желите, да у међувремену полажете испите из изборних предмета (EC/Erweiterungscurricula).

 МОДУЛ Б

 • Историја медија и комуникација: предавање + вежба (Medien- und Kommunikationsgeschichte: VO+ UE);
 • Комуниколошко-истраживачки просеминарски рад (Kommunikataionswissenschaftliches Forschungs-Proseminar PS);
 • Увод у теорију медија: предавање + вежба (Medeinkunde:VO + UE).

Апсолвенти публицистике и комуникологије, уколико желе, могу да наставе своје мастер студије на Институту за политичке науке (Institut für Politikwissenschaften) или Институту за социолошке науке (Fakultät für Sozialwissenschaften).

Више информација о упису за будуће бруцоше из Србије можете пронаћи  на сајту универзитета.

Студентски одбор института за публицистику и комуникологију (пружају све битне информације везане за студије!)

Пуно среће!

Ваш ОССИ Беч