Dragi studenti,

Obaveštavamo vas da je prošle nedelje upešno održano informativno veče sa MA35, odnosno predstavnicom Magistrata gospođom Dudu Gündüz, u organizaciji OSSI – Beč. Tema razgovora bili su uslovi za dobijanje ili produžavanje studentske vize. Prisutni studenti su tom prilikom postavljali pitanja i izlagali konkretne probleme sa kojima su se susretali. U nastavku teksta možete pročitati do kojih smo zaključaka došli ovim dijalogom.

  • Za dobijanje vize sada je potreban dokaz o poreklu novca na računu. Kako nam je rečeno, dovoljna je potvrda roditelja da nas oni izdržavaju.
  • Prvu vizu možete čekati u Austriji, ali ako istekne dozvoljenih 90 dana boravka, morate se vratiti u matičnu zemlju i tamo čekati vizu. U tom slučaju, austrijska ambasada vam u matičnoj zemlji izdaje „D vizu“, sa kojom dolazite u Austriju po vašu studentsku vizu. Ako ste podneli zahtev za produžetak vize, možete nesmetano boraviti u Austriji sve dok se proces ne završi. Proces dobijanja vize može trajati maksimalno 6 meseci. On je kod prve vize duži zbog obrade i provere dokumenata, dok proces produžetka uglavnom traje kraće. Ukoliko ste platili vizu u Beču, D viza u matičnoj zemlji se ne naplaćuje.
  • Ukoliko studenti ne ostvare 16 ECTS bodova ili 8 semstralnih sati, što je uslov za produžavanje vize, oni nemaju pravo, kao ranije, da potpišu izjavu kojom garantuju da se to više neće dešavatati.
  • Vanredni studenti imaju rok od 3 semestra da polože nivo jezika, koji je potreban za studiranje. Međutim, ukoliko studenti imaju i prijemni ispit na željenom fakultetu, odobrava se i 4. semestar za polaganje istog. Svi oni koji nisu u roku od 3 odnosno 4 semestra ispunili svoje obaveze i upisali se kao redovni studenti, biće odbijeni prilikom podnošenja zahteva za produžetak vize. Prilikom produžetka vize, službenici uzimaju u obzir vaše rezultate u prethodnoj školskoj godini, od 1.oktobra do 30 septembra. Na primer,student koji je u roku od 2 semestra polozio test jezika i ostvario pravo na upis kao redovan student u septembru ove godine, za produžetak vize podnosi dokaz o položenom ispitu nemačkog jezika (sertifikat ili potvrdu) kao i potvrdu da je redovan student, a za produžetak sledeće vize dokaz o ostvarenih 16 ECTS/8 semestralnih sati.
  • Studenti koji dolaze iz Srbije ili BiH imaju pravo da prenesu zdravstveno osiguranje iz matične zemlje u Austriju. Potvrda se dostavlja WGKK (Wiener Gebietskrankenkasse). Osiguranje važi 6 meseci nakon čega se produžava.
  • Studenti koji su na master studijama ostvaruju pravo na 20 radnih sati nedeljno i oni su označeni kao kreditno sposobni, što znači da prilikom produžetka vize moraju dostaviti potvrdu da nisu ,,pod kreditom”. Ovo pravilo ne važi kada se podnosi zahtev za dobijanje prve vize.
  • Kada je reč o novcu nephodnom za dobijanje, odnosno produžavanje studentske vize, tu postoje jasna pravila. Studenti koji imaju manje od 24 godine treba da pomnože iznos od 487,53 evra sa 12, a dobijeni rezultat je iznos koji treba da imaju na računu. Za studente koji su stariji od 24 godine ovaj proces je sličan, s tim da se tada iznos od 882, 50 evra množi sa 12. U ovu sumu novca uračunato je 280 evra potrebnih za mesečne izdatke (kao što je, na primer, kirija za stan). Ukoliko su oni veći od ovog iznosa, onda je potrebno više novca na računu. Na primer, vaša mesečna kirija je 300 evra, što je 20 evra više od propisanih 280 evra. Dakle, na iznos od 882,50 evra treba dodati jos tih 20, takođe pomonoženih sa 12. Svaki student ima pravo da na licu mesta proveri sa službenikom iznos koji mu je zatražen. Prilikom produžetka vize potrebno je takođe dostaviti godišnji izvod iz banke o korištenju novca, kao dokaz  da je novac koji imamo na računu upotrebljen ispravno.

Gorenavedene informacije dobili smo od službenice MA35, gospođe Dudu Gündüz, kojoj se srdačno zahvaljujemo na saradnji. Takođe, zahvaljujemo se gospodinu Ahmedu Husagiću, koji nam je pomogao u organizaciji ovog dijaloga, kao i svim studentima koji su prisustvovali dijalogu i svojim učešćem doprineli njegovoj informativnosti. Nadamo se da smo ,,Dijalogom do promena” uspeli da rešimo makar deo nedoumica sa kojim se susreće veliki broj naših studenata.

OSSI Beč vas podseća da, u slučaju nepravilnog postupanja službenika, imate pravo na žalbu, kako u Magistratu, tako i sudskim putem. Sudski proces može trajati i do 6 meseci, a u toku trajanja procesa student ima pravo da nesmetano boravi u Austriji.

Na kraju, savetujemo vam da dobro proučite koja su vaša prava i obaveze prilikom podnošenja zahteva za vizu, kao i da se borite za njih, jer ćete na taj način olakšati čitav proces i smanjiti stres zbog zbunjenosti ili nepoznavanje sopstvenih prava i obaveza.

Medijski sektor OSSI – Beč,

Filip Kostić