BeogradSvake godine, Organizacija srpskih studenata u inostranstvu tradicionalno održava dve skupštine – letnju i zimsku „OSSIlaciju“. Ovogodišnja, zimska, OSSIlacija održana je 21. decembra u svečanoj sali Ministarstva za dijasporu s početkom u 13 časova. Ovom prilikom, OSSI je imao posebnu čast da na otvaranju skupštine čuje uvodnu reč direktorke Kancelarije za Dijasporu i Srbe u Regionu, Dr Slavke Drašković, koja je u svom govoru naglasila značaj organizacije i njenih projekata, kako za studente tako i za čitavu Srbiju, kao i spremnost Kancelarije da podržava OSSI u budućim projektima i ciljevima:

Država Srbija prepoznaje značaj i rad Organizacije srpskih studenata u inostranstvu. Sa vašom organizacijom ja radim već decenijama na različitim projektima. Još od 2000. godine intenzivno pratimo neverovatan potencijal koji ova organizacija poseduje a posebno želim da istaknem da, u ovo vreme velikih promena, kada se svi mi borimo da prikažemo Srbiju u što boljem svetlu i da razbijemo negativan imidž, koji je stekla devedesetih godina, vidim vašu veliku ulogu“, izjavila je Dr Slavka Drašković u uvodnom govoru.

Ono na šta OSSI, po njenom mišljenju, u narednih nekoliko meseci i godina treba da se koncentriše jeste poboljašnje povezanosti među ograncima, ali i same centrale u Beogradu sa njenim ograncima u svetu: „Nešto što sam primetila u radu sa OSSI-jem je, da možda nema dovoljno informacija o tome, šta koja zemlja u kom trenutku radi i to bi mogao da bude vaš projekat. Ova inicijativa bi svakako bila podržana od strane Kancelarije, s obzirom da smo u Austriji pokrenuli rad na studiji o Srbima u Austriji. Odaziv doktoranata sa različitih fakulteta za rad na studiji bio je ogroman, a ideja je bila da oni, u okviru svojih doktorskih i magistarskih disertacija, koriste deo teme „Srbi u Austriji“ i da u svom polju istraživanja (ekonomija, istorija, prava, politika, kultura itd.) pokažu prisutnost i doprinos naših ljudi. Potrebno je dokazati da su Srbi na različitim prostorima bili dugo vremena kroz istoriju prisutni u kontinuitetu, da su doprinoslili ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju Austrije i da to bude jedan korak ka priznavanju Srba kao nacionalne manjine u Austriji. Po uzoru na tu studiju, Kancelarija je vrlo zainteresovana za takve projekte, gde bi se vodila evidencija o našim ljudima u dijaspori, a na taj način bi se mogla oformiti i jedna mreža, koja bi doprinela boljoj povezanosti Srba u inostranstvu. Verujem da bi OSSI mogao da pokrene projekat pravljenja baze podataka o našim studentima, asistentima i profesorima u inostranstvu, koja bi se održavala. Mislim da trenutno ne postoji bolja organizacija od OSSI-ja, koja bi mogla uspešno da sprovede taj projekat, a uz pomoć Kancelarije, obezbedili bismo sva neophodna finansijska sredstva.“, zaključila je direktorka Kancelarije za Dijasporu i Srbe u Regionu i pozdravila dosadašnji rad OSSI-ja.ossi1

Novo rukovodstvo:

Nakon uvodne reči Dr Slavke Drašković, prisutnim članovima obratio se novi predsednik OSSI-ja, Aleksandar Jakovljević, predstavivši novi odbor, rukovodstvo i timove OSSI-ja. Direktor Sektora za finansije i unutrašnje poslove je Nikola Popović, direktorka Sektora za Medije – Tijana Delić, direktorka Sektora za lokalne ogranke – Aleksandra-Ana Panić, a revizor – Andrej Balanč. Nova struktura OSSI-ja je osmišljena da sprovodi i daje podršku raznim projektima umesto da bude centralna struktura koja bi rukovodila projektima. Svi timovi koji su osmišljeni, baviće se medijskom promocijom, tehničkom podrškom i održavanjem unutrašnje strukture (aktivno i pasivno članstvo). Glavna ideja je da se svim studentima omogući da sami daju ideje, sprovode projekte i rade na njima uz podršku ostalih članova.

Osim toga, posebnu novinu u organizaciji predstavljaju i planirani projekti. Iako su neki od njih i ranije bili aktuelni, sa novim odborom osmišljeni su novi pristupi realizaciji projekata, kao i nove ideje.

Za razliku od prethodnog perioda, u budućnosti želimo više da se fokusiramo na projekte koji će imati direktan uticaj na studente tj. koji će studentima pružati konkretnu podršku za studiranje u inostranstvu – kroz saradnju sa srednjim školama i kroz

promociju odlaska u inostranstvo. Iako odliv mozgova predstavlja negativan trend u Srbiji, smatramo da je to jedan bitan proces u ličnom sazrevanju i usavršavanju svakog pojedinca, gde se ukazuje prilika za sticanjem novih znanja, iskustava i kontakata. Kao takvi, naši studenti u inostranstvu, mogu mnogo više da pomognu našoj zemlji, a svi bismo voleli da se jednog dana vratimo i da radimo više na razvoju Srbije u svakom pogledu. Kako bismo to postigli, oformili smo tim, koji će aktivno raditi na tome“, izjavio je novi predsednik OSSI-ja i student na St. Fransis Koledžu (St. Francis College) u Njujorku, Aleksandar Jakovljević.

Novi koraci:

Najvažniji projekat za organizaciju predstavlja pravljenje novog sajta. To je pitanje, kojim će se u narednom periodu pozabaviti tim za unutrašnje poslove, a radiće se intenzivno i na osmišljavanju preglednijeg načina registracije članova. Takođe, planira se pravljenje brošura za informisanje budućih studenata o studiranju u inostranstvu. Brošura će se sastojati od pitanja i odgovora (FAQ), koji zanimaju svakog potencijalnog studenta u inostranstvu o životu u određenoj državi, uslovima upisa na fakultete, mogućnostima stipendiranja i finansiranja studija, mogućnostima zaposlenja itd. U saradnji sa lokalnim ograncima sastaviće se pitanja i odgovori, a sama brošura predstavlja značajan korak u promovisanju studiranja u inostranstvu. Trenutno postoji deset lokalnih ogranaka, a cilj je da se okupe i naši studenti u Italiji, Holandiji i Belgiji.

Treći, važan projekat je saradnja sa srednjim školama. Kroz radionice i prezentacije, koje su planirane da se održe u gimnazijama i srednjim školama u Srbiji, OSSI će upoznati buduće studente, kako sa radom organizacije i njenim ciljevima, tako i sa studiranjem i životom u inostranstvu. Pored planiranih brošura, saradnja sa srednjim školama je od krucijalne važnosti za informisanje naših školaraca o mogućnostima studiranja u inostranstvu.

Ovog leta ponovo će biti pokrenut projekat „Upoznaj državu Srbiju“, u okviru kojeg će našim studentima biti omogućene prakse u ministarstvima i lokalnim samoupravama.

Na skupštini je posebno naglašen značaj prakse u lokalnim samoupravama, jer se samo na taj način studenti u inostranstvu mogu upoznati sa funkcionisanjem i organizacijom države Srbije i apelovano je da se što veći broj naših mladih akademaca iz inostranstva prijavi za prakse u tim institucijama. Osim znanja, koje mogu da steknu, studentima se nudi prilika da kroz lokalne samouprave iskoriste svoje znanje stečeno u inostranstvu i da ga na konkretan način prenesu u Srbiju. Na konferenciji, koja se održava u ponedeljak, 23.12.2013. godine, biće potpisan protokol za letnje prakse u ministarstvima i lokalnim samoupravama.

Peti projekat za 2014. godinu je organizovanje predavanja na temu Prvog svetskog rata, po univerzitetima u Evropi i, ukoliko se pruži mogućnost, i u SAD-u. Cilj ovog projekta je, da se povodom 100 godina od početka Prvog svetskog rata, Evropi i svetu pokaže značajna uloga Srbije i Srba u ratu, kao i nesebičan, herojski doprinos u borbi protiv okupatora. Inicijatori projekta su članovi Miloš Subotić i Vuk Radojković. Po uzoru na konferenciju o Prvom svetskom ratu, koju organizuje SANU, razradiće se plan predavanja, a ideja je da se značaj i uloga Srba za vreme rata, osvetli kroz više aspekata (u sferama privrede, ekonomije, prava, politike) i da se, u zavisnosti od države gde će se predavanja održati, povuku paralele i osvetli saradnja Srbije sa svakom od ovih država.

Kao dirketorka za lokalne ogranke, predsednica OSSI-ja Beč, Aleksandra-Ana Panić, koordinisaće ovaj projekat. Kako bi se projekat realizovao, potrebno je učestvovanje svih lokalnih ogranaka prilikom realizacije predavanja na univerzitetima u gradovima gde postoje lokalni ogranci OSSI-ja.

 

Prvi korak u sprovođenju svih projekata je formiranje timova, koji će raditi na njima i stoga se svi zainteresovani OSSI-jevci pozivaju da se prijave i priključe u sledećim projektima:

  • projekat za pisanje brošura (informacije o studiranju u Beču)
  • projekat za formiranje nove stranice OSSI-ja i rešavanje pitanja evidencije članova (aktivno i pasivno članstvo, vrsta registracije na sajtu itd.)
  • prijava za učestvovanje u projektu „Upoznaj državu Srbiju“ (akcenat na lokalnim samoupravama)
  • projekat za saradnju sa srednjim školama
  • učestvovanje u realizaciji predavanja o Prvom svetskom ratu
  • Direktorka Sektora za medije, Tijana Delić, apelovala je na sve dobrovoljce da se prijave za pisanje predloga o nostrifikaciji stranih diploma, koji će biti unet u zakon! Potrebna je jedna osoba koja će staviti predlog na papir. Sve odrednice i pravila već postoje.

 

Pristunim članovima na ovogodišnjoj, zimskoj OSSIlaciji obratio se i osnivač OSSI ogranka u Parizu, Aleksandar Protić. On je predstavio svoj projekat o stvaranju mreže mladih privrednika. Cilj je bio da se naši mladi privrednici povežu sa našim studentima i poslodavcima. Nažalost, projekat nije zaživeo zbog logističkih teškoća, ali se planira ponovno pokretanje projekta, koje će zahtevati veći broj učesnika i do tri godine intenzivnog rada. Dr Slavka Drašković, direktorka Kancelarije za Dijasporu i Srbe u Regionu, pozdravila je ovu ideju i obećala podršku Kancelarije.

 

Do sledeće OSSIlacije!

Novinarski tim-OSSI Beč,

Dušica Pavlović