Istraživačka viza (radna dozvola)

Istraživačka viza (Aufenthaltsbewilligung-Forscher) Istraživačka viza (Aufenthaltsbewilligung-Forscher) predstavlja radnu dozvolu za istraživačke delatnosti u Austriji. Šta se podrazumeva pod istraživanjem? Pod istraživanjem i eksperimentalnim razvojem se podrazumevaju sve sistematske i kreativne delatnosti koje imaju za...